Pretrazivanje:
Pričvrsni elementi s kemijskim vezivnim sredstvima |

Armaturni priključci

Uz korištenje fischer injekcijskog morta FIS V.
   


Za pričvršćivanje:
- Naknadno montiranih sidara s navojem armaturnog čelika


 
   

- Sustav sidrenja smolom za naknadnu montažu sidara s navojem armaturnog čelika u betonu u kombinaciji s injekcijskim mortom FIS V.
- Definirana nosivost u skladu s odobrenjem i sigurno sidrenje kao kod betoniranih šipki armature u skladu s europskom normom (EC 2) i dIN 1045-1.

Prednosti/pogodnosti

- Naknadno i fleksibilno planiranje omogućava izmjene na postojećim građevinama.
- Jednostavan postupak montaže smanjuje utrošak rada, a time i troškove.
- Sigurnost jamči odobrenje Njemačkog instituta za građevinarstvo (dIBt) za armiraturne priključke.

Savjeti za montažu

Čišćenje izbušene rupe
- Triput ispušite izbušenu rupu polazeći od dna rupe pomoću prikladne mlaznice za čišćenje (komprimirani zrak bez primjesa ulja pod tlakom od najmanje 6 bar).
- Na bušilicu pritegnite produžetak s odgovarajućom čeličnom četkicom.
- Triput iščetkajte izbušenu rupu.
- Polazeći od dna rupe, triput ispušite izbušenu rupu pomoću prikladne mlaznice za čišćenje (komprimirani zrak bez primjesa ulja pod tlakom od najmanje 6 bar).

Zapunjavanje izbušene rupe
- U pištolj za istiskivanje stavite patronu s mortom.
- Montirajte statičku miješalicu, produžnu cijev i injekcijski adapter.
- Tijekom zapunjavanja, prateći tlak, pištolj za istiskivanje polagano povlačite unazad.

Umetanje šipke armature
- Šipku armature uz zakretanje snažno utisnite u zapunjenu rupu sve do oznake dubine postavljanja.
- Pričekajte da prođe vrijeme otvrdnjavanja.

Za montažu u skladu s odobrenjem potreban je poseban certifikat.

 


Najveća dopustiva opterećenja šipke armature u standardnom betonu C20/252).

Prilikom dimenzioniranja u potpunosti se pridržavajte odobrenja Z-21.8-17832) (FIS V) ili Z-21.8-16472) (UPM 44)
kao i standarda DIN 1045