Pretrazivanje:
Pričvrsni elementi s kemijskim vezivnim sredstvima |

Savjeti za primjenu injekcijskih mortova fischer

 

Za utvrđivanje potrebne količine morta za odgovarajuću primjenu potrebno Vam je sljedeće:

- Neto količina po patroni u jedinicama skale
- Tablice s podacima o šipkama s navojima i košuljicama sidra, koje u jedinicama skale ukazuju na potrebnu količinu morta

 
Primjer: 80 FIS A M 6 x 110 po 80 x 2 jedinice skale = 160 neto jedinica skale - dovoljna je 1 patrona FIS V 360 S  
   
 
 
Proizvod Broj jedinica skale Neto količina
(smanjena za 1 komad statičke miješalice)
Injekcijski mort FIS HB    
FIS HB 345 S 180 jedinica skale 170 jedinica skale
FIS HB 150 C 70 jedinica skale 60 jedinica skale
Injekcijski mort FIS V    
FIS V 360 S 180 jedinica skale 170 jedinica skale
FIS VS 150 C 70 jedinica skale 60 jedinica skale
FIS VS 100 P 50 jedinica skale 40 jedinica skale

 

Prilikom istiskivanja morta, kretanje klipa može se pratiti na skali i na taj se način može istisnuti potrebna količina morta.

Važno: Prilikom svakog korištenja nove statičke miješalice potrebno je baciti prvih nekoliko brizgaja. Mort se u rupu smije injektirati tek kad je jednolične boje i stoga optimalno pomiješan. Preostali mort po završetku rada možete spremiti u patroni i kasnije ga ponovno koristiti s novom statičkom miješalicom.

Svaka patrona isporučuje se s dvije statičke miješalice.

Gore navedeni neto podaci odnose se uvijek na potrošnju samo jedne statičke miješalice po patroni i na optimalno pridržavanje navedene dubine bušenja i potrebe za mortom. Za svaku daljnju statičku miješalicu morate oduzeti deset jedinica skale.

U slučaju neiskusnih korisnika, količina morta na početku može biti nešto viša.