Pretrazivanje:
Pričvrsni elementi s kemijskim vezivnim sredstvima |

Staklena ampula koja se postavlja uz korištenje čekića FHP

   
Staklena ampula koja se postavlja uz korištenje čekića FHP

Prikladno za:
- beton >= C12/15
- prirodni kamen guste strukture

Za pričvršćivanje:
- A rmaturnih priključaka.

   
   
   
 
   

Staklena kapsula s dvije komore sadrži vinilesterski mort bez stirena i otvrdivač.
- Staklena se kapsula razara prilikom zabijanja šipke armature čekićem, pri čemu dolazi do aktiviranja posebnog brzootvrdnjujućeg morta.
- Mort se lijepi za čitavu površinu šipke armature, vezujući je za stijenku izbušene rupe.

Prednosti/pogodnosti
- Posebna smola za visokoučinkovito sidrenje šipki armature.
- Brza i jednostavna montaža šipke armature smanjuje utrošak rada.
- Nisu potrebni posebni alati.
- Definirana količina smole u kapsuli omogućava ekonomično sidrenje.
- Može se koristiti u vlažnom betonu.

Savjet za montažu
- Veće dubine sidrenja moguće su uz korištenje više od jedne kapsule.

Za sidrenje šipki armature u skladu s odobrenjem njemačkih institucija za nadzor u građevinarstvu preporučamo fischer sustav injektiranja FIS V