Pretrazivanje:
Pjene i brtvila |

Sredstvo za čišćenje silikona DSE/pištolji KP M

 


 

Sredstvo za čišćenje silikona DSE
Skeletni pištolj KPM 1
Pištolj za patronu KPM 2
 

- posebni proizvod za uklanjanje ostataka tragova silikona.

Prednosti/pogodnosti
- postojani gel koji sprečava nanošenje izvan vertikalnih spojeva.
- potpuno uklanjanje ostataka tragova silikona.

Tip primjene
- maksimalno moguće odstranjivanje silikona u spojevima.
- u klanjanje viška premaza pomoću sredstva za uklanjanje silikona.
- ostružite višak silikona nakon isteka navedenog vremena reakcije.
- u potreba samo na suhom.

Informacije o montaži
- Temperatura obrade: +5 °C do +30 °C.