Pretrazivanje:
Pjene i brtvila |

Dvokomponentna pjena za brzu montažu

   

PU 2/402

PU 2/403

Primjeri montaže
- montaža dovratnika (prikladno kao oslonac)
- za ispunu prostora i izolaciju pri montaži prozorskih okvira te oko prozorskih dasaka
- ispunjavanje nepristupačnih područja (npr. u automobilima, autoprikolicama i spremnicima)
- pričvršćivanje i brtvljenje u zidovima i na stropovima

- dvokomponentna PU (poliuretanska) pjena.
- komponente se miješaju u limenci povlačenjem zatika za aktiviranje i protresivanjem.

Prednosti/pogodnosti
- pouzdana i jednostavna aktivacija limenke.
- izuzetno brzostvrdnjavajuća pjena maksimalno smanjuje vrijeme obrade.
- širok raspon primjene.
- ne dolazi do skupljanja niti do naknadnog širenja.
- otporna je na truljenje.
- otporna na starenje.

Informacije o montaži
- potvrda o općem testiranju institucija za nadzor u građevinarstvu: P - NDS04 - 138.
- nije potrebno prethodno vlaženje područja montaže.
- nakon aktivacije patronu protresite.
- prilikom stvaranja pjene ventil okrenite prema dolje.
- nakon aktiviranja patrone imajte na umu vrijeme potrebno za primjenu.
- količina pjene koja nastaje istiskivanjem: 10 - 12 litara.
- temperaturna otpornost otvrdnute pjene: -30 °C to +80 °C.
- rok upotrebe: 12 mjeseci.
- pjena prestaje biti ljepljiva nakon približno 8 minuta, može se rezati nakon približno 15 minuta, do potpunog otvrdnjavanja dolazi nakon 4 sata (svi podaci odnose se na temperaturu od +20 °C).
- može se istisnuti unutar temperaturnog raspona od +10 °C do +25 °C.