Pretrazivanje:
Pričvrsni elementi za električne instalacije - E-FIX |

Tipla s cijevnom spojnicom RC

   
Tipla s cijevnom spojnicom RC

Prikladno za:
- beton
- prirodni kamen, guste strukture
- punu ciglu
- punu silikatnu ciglu
- puni blok od lakog betona

Za pričvršćivanje:
- plastičnih cijevi u skladu s DIN 49016, 49017 i IEC 423 (prijašnji DIN 49026)

   

 

   

Način montaže
- Montaža umetanjem tiple.

Savjeti za montažu
- zaporne spojnice podnožja omogućavaju serijsko dodavanje dvije dodatne cijevne spojnice.
- za višestruku montažu do tri cijevi potrebna je samo jedna pričvrsna točka.

Savjeti za montažu
- upotrebom elementa priključka SHA KP, dva držača snopa kabela mogu se montirati jedan uz drugi u jednoj priključnoj točki.
- spojno podnožje omogućava korištenje serije držača snopa koji se slažu jedan ispod drugog.
- Razmak između elemenata od 80 cm ne smije se prekoračiti.