Pretrazivanje:
Pričvrsni elementi dugog tijela |

Univerzalni razmačni vijak ASL

Korisniku omogućava laku montažu s razmakom u svim građevinskim materijalima.
   
Razmačni vijak
ASL 6 za bit T25;
materijal: pocinčani
čelik

Prikladno za:
- s ve betonske i zidarske materijale u kombinaciji s odgovarajućom tiplom
- bez tiple prikladno za drveni materijal, drvene panele

Za pričvršćivanje:
- prozora
- rata
- drvenih gredica
- obloga
- drvenih potkonstrukcija

Tipla SX za pune
cigle - tipla SX-L za
perforirane cigle
   
 

 

   

- Univerzalni razmačni vijak uvrće se u podlogu/tiplu korištenjem prihvata za Torx ključ dok se gornji navoj urezuje u drvenu građu koja se montira, držeći je čvrsto podalje od površine podloge koja pruža otpor vlačnom i tlačnom opterećenju.

Prednosti/pogodnosti
- Može se koristiti u gotovo svim građevinskim materijalima u kombinaciji s tiplama SX/SX-L i UX.
- Dugi vijci za velike razmake omogućavaju premošćivanje cijevi i kabela.

Način montaže
- montaža s razmakom Savjeti za montažu
- Kutni položaj vijaka (oko 15 stupnjeva) omogućava podnošenje većih poprečnih opterećenja.